Dirbame vieni kitiems.
Mūsų patirtis.
Jūsų sėkmė.

Gabrielė Mankauskaitė – Juknevičienė
Vadovaujanti partnerė

Buhalterinė apskaita

 • Tvarkome apskaitą pagal vietinius ir tarptautinius apskaitos standartus
 • Konsoliduojame
 • Atliekame kliento valdymo apskaitą
 • Teikiame ataskaitas mokesčius administruojančioms institucijoms
 • Archyvuojame dokumentus
 • Klientui pageidaujant, parengiame pirminius apskaitos dokumentus, teikiame sekretoriavimo (pardavimo sąskaitų, įsakymų, inventorizacinių ir kitų dokumentų rengimo), kurjerio paslaugas

Darbo užmokestis

 • Skaičiuojame darbo užmokestį
 • Parengiame ir išsiunčiame algalapius kiekvienam darbuotojui
 • Formuojame darbo užmokesčio mokėjimus
 • Skaičiuojame socialinio draudimo įmokas, gyventojų pajamų mokesčio įmokas. Teikiame ataskaitas atitinkamoms institucijoms
 • Tvarkome personalo dokumentaciją (darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kitus personalo dokumentus)
 • Skaičiuojame ir tvarkome kitas išmokas darbuotojams (pajamas natūra, nuomą ir kitas skatinimo priemones)

Finansų valdymas ir kontrolė

 • Analizuojame kliento finansinius rodiklius, teikiame išvadas ir rekomendacijas
 • Sudarome ir kontroliuojame biudžetą
 • Planuojame ir kontroliuojame pinigų srautus
 • Konsultuojame sprendžiant dėl finansavimo, investavimo, veiklos vystymo

Teisinės paslaugos

 • Konsultuojame mokesčių teisės klausimais
 • Konsultuojame darbo teisės klausimais
 • Konsultuojame civilinės teisės klausimais
 • Padedame įsteigti ar likviduoti įmonę
 • Tvarkome kitus įmonių teisės klausimus